body { } .auto-style1 { color: #000000; }

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen-Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi kapsamında yer alan Temel Bilimler ve Mühendislik Bilimleri dalında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Enstitü bünyesinde Savunma Teknolojileri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, İstatistik, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik Anabilim Dallarında ve İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalında Yüksek Lisans; Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dallarında Doktora programı bulunmaktadır.

Adres:
Kırıkkale Üniversitesi Ankara Yolu 7. Km
                        71451 Kampüs / Kırıkkale

Telefon: 0318 357 24 77 
Fax: 0318 357 23 29 

E-Mail: fbe@kku.edu.tr, ku.fenbilimleri.enstitusu@gmail.com

GENEL DUYURULAR

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>